شهر مورد نظر را انتخاب کنید:

Al Abyār وضعیت آب و هوا

Friday 5:42 am
19th August, 2022
Clear Sky
26.79°C26.79°C
رطوبت هوا: 55 درصد
وزش باد: 3.88 کیلومتر بر ساعت